نویسنده = محمد هادی علائیان
تعداد مقالات: 2
1. مبهم سازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16

سعید پارسا؛ حمیدرضا صالحی؛ محمد هادی علائیان