نویسنده = مهدی نصیری
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص هوشمندکرم‌های نهان در شبکه‌های رایانه‌ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 67-77

مهیار ذبیحی؛ بهروز مینایی؛ مهدی نصیری


2. بهبود اهداف کوچک در تصاویر مادون قرمز با استفاده از آنتروپی وزن‌دار آماری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-75

مهدی نصیری؛ سعید چهره سا؛ سید عبدالله میرمهدوی