نویسنده = محمد حسین مدنی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش دقت مکان‌یابی در سیستم‌های مخابراتی بدون سیم مبتنی بر شبکه عصبی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394

زهرا امیرخانی؛ محمد حسین مدنی؛ سعیده سادات سدید پور؛ امیرحسین مومنی ازندریانی