افزایش امنیت در ارتباطات شبکه‌های مخابرات سلولی با بکارگیری تکنیک همراستاسازی تداخل

نویسندگان

خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

یکی از چالش‌های معمول در شبکه‌های مخابرات بی‌سیم، شنود شدن سیگنال‌های پخش‌شده از ایستگاه‌های رادیویی توسط استراق‌سمع‌کننده‌ها می‌باشد. در این مقاله نشان داده می‌شود که در یک شبکه مخابرات سلولی با وجود تخصیص فرکانس یکسان به تک تک کاربران، تکنیک همراستاسازی تداخل (IA)، ضمن اینکه می‌تواند تداخل‌های درون و بین سلولی را به طور کامل حذف کند؛ همچنین قادر است حداکثر درجات آزادی (DoF) امن را برای شبکه فراهم کند و ارتباطات را در برابر شنود مقاوم سازد. تکنیک IA می‌تواند نرخ محرمانگی شبکه را در SNRهای بالا به ناحیه نرخ کانال پخش تداخلی (IFBC) نزدیک نماید. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که به ازای محدوده‌ای معین برای تعداد آنتن‌های دریافتِ هر شنودگر، نرخ محرمانگی شبکه در SNRهای بالا به خوبی به ظرفیت مجموع شبکه نزدیک می‌گردد.

کلیدواژه‌ها