افزایش کیفیت ویدیودریافتی با بکارگیری کدینگ ثانویه کانال در کدینگ همزمان منبع و کانال

نویسندگان

1 بیرجند

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشگاه بیرجند

چکیده

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، ارسال و دریافت ویدیو از طریق کانال‌های مخابراتی بی سیم با استقبال گسترده ای روبرو شده است. بدین منظور روش های بسیاری جهت بالا بردن کیفیت ویدیویی ارسالی ارائه گردیده اند. در این مقاله هدف بالا بردن PSNR به منظور بالا بردن کیفیت فریم های ویدیویی دریافتی در گیرنده با استفاده ازبالا بردن نرخ کدکننده کانال در یک نرخ ارسال ثابت می‌باشد. اساس کار بدین صورت است که با استفاده از شبکه عصبی هوشمند و کدهافمن در استاندارد MPEG، اطلاعات ارسالی را به مقدار قابل توجهی فشرده می‌کنیم. سپس با توجه به مقدار فشرده‌سازی توسط روش پیشنهادی، اطلاعات فشرده شده را مجددا با کدکننده کانال ثانویه که نرخ کدینگ آن وابسته مقدار فشرده‌سازی می‌باشد کد می‌کنیم. به این ترتیب روش پیشنهادی قادر است بدون افزایش حجم اطلاعات ارسالی برای هر فریم، نرخ کدینگ کانال ودر نتیجه محافظت از اطلاعات را بالا برده و توانسته است فریم های ویدیویی را نسبت به خطاهای کانال مقاوم تر سازد. در نهایت نتایج بدست آمده را با چندین نرخ ارسال برای منبع و چندین SNR برای کانال با نتایج بدست آمده از روش‌های متداول مقایسه کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها