طراحی یک سامانه ارتباطات گمنام با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر Lattice

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

شبکه های گمنام برای تحقق دو عامل مهم محرمانگی داده ها و گمنامی کاربران در بستر شبکه اینترنت فعالیت می کند. در سال های اخیر با رشد و توسعه پردازش های کوانتومی و همچنین وقوع حملات جدید نیاز به اصلاح در ساختار شبکه های گمنام کلاسیک از جمله TOR، به وجود آمده است. از این رو نیاز به ارائه یک معماری مقاوم در برابر حملات عصر پردازش های کوانتومی و همچنین لزوم مقاوم سازی این شبکه ها در برابر حملات تشخیص هویت کاربران و عدم انکار، باعث شده تا معماری کلاسیک بازبینی و اصلاح شود. ما در این مقاله به ارائه معماری مبتنی بر Lattice و سیستم رمزنگار NTRU و امضای دیجیتال NSS پرداخته ایم که در نتیجه ساختار معماری شبکه های گمنام کلاسیک با توجه به نیازمندی های کارایی و آسیب پذیری های امنیتی پیش رو اصلاح شده اند. معماری پیشنهادی در مقابل حملات کوانتومی مقاوم بوده که به طور تئوری اثبات و طی یک تحلیل امنیتی جامع کاملاً عملی، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها