تحلیل تفاضلی ناممکن الگوریتم رمز قالبی کاهشیافته Piccolo-80

نویسندگان

1 اراک، کوی شهدا، بلوار شهدا،روبروی پمپ بنزین، کوچه فرهنگ 2، پلاک 4816

2 -

چکیده

حمله تفاضلی ناممکن، یکی از کارآمدترین حملات روی رمزهای قالبی به شمار میرود. ایده اصلی این حمله، جستجو برای یافتن تفاضل های با احتمال وقوع صفر برای حذف کلیدهای نادرست و دستیابی به کلید درست میباشد. الگوریتم Piccolo به دلیل برخورداری از پراکنش بسیار خوب نسبت به الگوریتم های فایستلی موجود، تاکنون در برابر حملات تفاضلی ایمن بوده است. در این مقاله با استفاده از تعدادی ضعف ساختاری موجود در این الگوریتم، یک حمله تفاضلی ناممکن روی 9 دور آن ارائه میشود. پیچیدگی زمان، داده و حافظه برای این حمله به ترتیب 66.4^2 عمل رمزگذاری الگوریتم 9 دوری، 61^2 متن اصلی انتخابی و 57^2 بایت حافظه برای نگهداری کلیدها و حذف کلیدهای نادرست است.

کلیدواژه‌ها