پروتکل جدید در پرداخت سیار با استفاده از رمز- امضا و بر اساس خم بیضوی

نویسنده

تهران-اتوبان خلیج فارس- روبروی حرم امام- دانشگاه شاهد- دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

با افزایش نفوذ تلفن همراه و توسعه تجارت سیار، استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار پرداخت روز به روز گسترش می‌یابد. با توجه به اهمیت امنیت در تجارت و پرداخت و به دلیل ویژگی های شبکه های بی سیم و محدودیت های موجود در ابزار پرداخت، پروتکل های پیشنهادی در حوزه پرداخت سیار می بایستی علاوه بر تامین کارایی از امنیت مناسبی نیز برخوردار باشند. در این مقاله که در راستای اهداف فوق می باشد، یک پروتکل پرداخت امن و کارا مبتنی بر سناریوی ارتباطی فروشنده محور ارائه می شود. در پروتکل پیشنهادی با استفاده از طرح کلید عمومی خودگواهی مبتنی بر رمزنگاری خم بیضوی، امضای رقمی شانور و همچنین طرح رمز-امضا، راه حلی جهت رمزنگاری تصدیق اصالت شده ارائه می‌گردد. بنابراین بکارگیری راه حل پیشنهادی در پروتکل، سبب کاهش بار محاسباتی و پیچیدگی زمانی در مقایسه با دیگر طرح های رمزنگاری کلید عمومی می شود. به علاوه، پروتکل ارائه شده در برابر حملات امنیتی شناخته شده مقاوم می باشد و همچنین گمنامی مشتری و انجام تراکنش پرداخت منصفانه برای او را نیز فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها