طراحی و ساخت پایگاه دانش سیستم خبره برای آزمون امنیت شبکه

نویسنده

چکیده

مرحله تولید پایگاه دانش سیستم‌های خبره، تنگنای طراحی سیستم‌های خبره محسوب می‌شود. هزینة انجام این مرحله، از ابعاد مختلف از قبیل زمان، سرمایه، نیروی انسانی، دقت و مانند آن به حدی است که بخش اعظم هزینة تولید سیستم خبره محسوب می‌شود. موفق‌ترین روش برای برخورد با این تنگنا، توسعة ابزارهای خاص اخذ دانش از انسان خبره است. این ابزارها که تک منظوره هستند به انسان خبره امکان می‌دهد پایگاه دانش سیستم خبره را با هزینة مناسبی تولید نماید. هدف این مقاله شرح طراحی زبان مدل‌سازی دانش امنیت شبکه NSKMAL و اشاره ای به محیط گرافیکی NSKTOOL است که جهت تولید پایگاه دانش سیستم خبرة تحلیل‌گر امنیت شبکه طراحی و تولید شده‌اند. انسان خبرة امنیت شبکه قادر است با استفاده از محیط گرافیکی NSKTOOL دانش امنیت را فرموله و به پایگاه دانش منتقل نماید. نتیجه تعامل انسان خبره و NSKTOOL به مجموعه‌ای از دستورات زبان NSKMAL تبدیل شده که متعاقباً توسط مفسر زبان NSKMAL تفسیر شده و تغییرات لازم در پایگاه دانش اعمال می شود.

کلیدواژه‌ها