ارائه الگوریتم های زیربهینه در تخصیص منابع اختلال راداری

نویسنده

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران 13114-16846، ایران

چکیده

فرماندهی و کنترل کارآمد صحنه های نبرد در جنگ الکترونیک، کلید اصلی در موفقیت نظامی به شمار می رود. مدیریت صحیحی که با اتخاذ تصمیمات بهینه و معقول خود، گره های کور در صحنه های نبرد بلادرنگ و غیربلادرنگ را می گشاید. در این مقاله سعی نموده ایم که با تمرکز بر روی برخی از مسائل ضروری در مدیریت صحنه های نبرد الکترونیکی، نتایجی مفید در پشتیبانی از تصمیم این بخش مهم بدست آوریم. در این زمینه توجه خود را به ارائه و ارتقاء الگوریتم هایی کارآمد در تخصیص منابع اختلال راداری معطوف نموده و پاسخگوی این سؤال هستیم که برای ایجاد حداکثر اختلال ممکن، چه الگویی در اختصاص اخلال گرهای خودی به رادارهای دشمن مناسب تر است؟ با مدلسازی و شبیه سازی الگوریتم های پیشنهاد شده در سازماندهی و تخصیص اخلال گرها، کارآمدی هر یک از آن ها را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها