تشخیص نوع مدولاسیون در استاندارد DVB-S2 با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان دو به‌ دو

نویسنده

چکیده

در فرآیند شنود سیگنال های مخابراتی دشمن، شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال دریافتی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به رشد روزافزون کاربردهای ماهواره در مخابرات نظامی، در این مقاله روشی نوین برای شناسایی نوع مدولاسیون های به کار رفته در یکی از استاندارد های مهم مخابرات ماهواره ای یعنی DVB-S2 ارائه شده است. روش پیشنهاد شده در این مقاله، کامولنت های مراتب چهارم و ششم را به عنوان ویژگی ها از سیگنال دریافتی استخراج می‌کند. این ویژگی ها به یک الگوریتم اتصال ماشین های بردار پشتیبان دو به دو داده می شوند که در آن برای هر جفت از مدولاسیون های کاندید، یک ماشین بردار پشتیبان باینری (دو کلاسی) در نظر گرفته شده است. در این الگوریتم نوع مدولاسیون انتخاب شده توسط بیشترین تعداد ماشین های بردار پشتیبان، به عنوان تصمیم نهایی تشخیص مدولاسیون برگزیده می شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که این روش پیشنهادی در مقایسه با برخی از روش های پیشین نرخ تشخیص صحیح بالاتری، به ویژه در SNRهای پایین ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها