کلیدواژه‌ها = تصویر پوشانه
تعداد مقالات: 1
1. افزایش ظرفیت درج و مقاومت در مخفی نگاری تصاویر با استفاده از نگاشت و کاهش بیت ها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-39

یعقوب خراسانی؛ جلیل مظلوم؛ محمد شایسته فرد