کلیدواژه‌ها = سیستم آشکارسازی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود اهداف کوچک در تصاویر مادون قرمز با استفاده از آنتروپی وزن‌دار آماری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-75

مهدی نصیری؛ سعید چهره سا؛ سید عبدالله میرمهدوی