کلیدواژه‌ها = تفاضل غیرممکن n- دوری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تفاضلی غیرممکن الگوریتم رمز قالبی کاهش یافته Piccolo-80

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392

محمدرضا دستجانی فراهانی؛ جواد مهاجری؛ علی پاینده