نویسنده = احمد عفیفی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل قابلیت اطمینان در مولد سوئیچینگ سیگنال لورن حلقه باز با استفاده از شاخص کلی اثربخشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-93

اباذر خرمی؛ احمد عفیفی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ احمدرضا امین


2. طراحی و شبیه‌سازی مولد سیگنال لورن در فرستنده موقعیت‌یاب محلی با به‌کارگیری تقویت‌کننده کلاس I

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 25-33

طاهر آقازاده؛ احمد عفیفی؛ سید ادیب ابریشمی فر