نویسنده = اباذر خرمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قابلیت اطمینان در مولد سوئیچینگ سیگنال لورن حلقه باز با استفاده از شاخص کلی اثربخشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-93

اباذر خرمی؛ احمد عفیفی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ احمدرضا امین