نویسنده = مهدی ملازاده گل‌محله
تعداد مقالات: 1
1. الگوی انتخاب راه کار عملیاتی برای مقابله عملیات شبکه محور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-155

مهدی ملازاده گل‌محله؛ حمیدرضا لشکریان؛ حمیدرضا شیخ محمدی؛ کمال میرزایی