نویسنده = زین العابدین نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه روشی بهبودیافته برای نهان نگاری تصویر مبتنی بر ویژگی‎های کد های خطی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-53

علی نورآذر؛ زین العابدین نوروزی؛ مهدی میر


2. نهان‌نگاری تطبیقی تصویر مبتنی بر آنتروپی در گراف با کارایی و امنیت بهبودیافته

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-107

محمدعلی شمع علی زاده؛ زین العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی