کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 5
1. ارائه روشی مبتنی بر درج واترمارک در باند میانی تبدیل کسینوسی گسسته با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 25-37

فاظمه زارع مهرجردی؛ مریم زارع مهرجردی؛ علی محمد لطیف؛ محمد قاسم زاده


3. ارائه روشی جهت تشخیص بهینه مسیرهای آزمون نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

داود اکبری؛ صادق بجانی؛ محمدرضا حسنی آهنگر


4. مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

محبوبه پیمانکار؛ محمد رنجبر؛ احمد ایزدی پور؛ سعید بلوچیان