ارائه روشی بهبود یافته در شبکه های اجتماعی جهت پیش بینی لینک در شبکه های مالتی پلکس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه باراجین قزوین

چکیده

تجزیه و تحلیل شبکه های مقیاس بزرگ پویا، اطلاعات مفیدی در اختیار مدیر شبکه قرار میدهد. این موضوع نقش مهمی در جوامع مدرن ایفا می کند. پیش بینی ارتباطات مفقود شده یا لینک های احتمالی که در آینده ممکن است وجود داشته باشند یک مساله مهم و جالب در شبکه های اجتماعی می باشد که می تواند کاربردهای مهمی از جمله توصیه های جدید به کاربران، پیشنهاد دوستی و کشف اتصالات جعلی داشته باشد. در بسیاری از شبکه های اجتماعی واقعی، ارتباطات را در چند لایه (مثلا چند سیستم عامل شبکه های اجتماعی) میتوان مدلسازی کرد. در این مقاله، مسئله پیشبینی پیوند در شبکه های چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله روش جدید پیش‌بینی لینک در شبکه‌های مالتی پلکس مبتنی بر الگوریتمهای مبتنی بر ساختار گراف و بدون ناظر مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه شده است. در این مقاله از لایه های مختلف در شبکه مالتی پلکس جهت افزایش دقت و صحت و عملکرد الگوریتم پیش بینی استفاده شده است. با انتخاب موثر معیارهای درون لایه ای و بین لایه ای مثل امتیاز انجمن‌ها و انتساب عاملها به آنها از محورهای معماری پیشنهادی روش ارائه‌شده است که بر کارآیی و سرعت پاسخ موردنیاز اثر دارد. برای مقایسه کارپیشنهادی از معیار AUC استفاده شده است. در این مقاله از مجموعه داده travian به عنوان مجموعه محک استفاده شده است. AUC محاسبه شده روش پیشنهادی 0.72 است. نتایج نشان میدهد که استفاده از اطلاعات انجمنی با استفاده از الگوریتم گرانشی در شبکه های چندلایه به بهبود فرآیند پیشبینی لینک کمک کند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1398