حمله دوبخشی به الگوریتم رمز LBlock با پیچیدگی داده کم

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

رمز LBlock، یک رمز سبک وزن با طول قالب ورودی 64 بیت و طول کلید 80 بیت است. حمله دوبخشی که به نوعی برگرفته از حمله ملاقات در میانه است، در سال‌های اخیر بیش‌تر مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. این حمله اغلب قادر به شکستن نسخه کامل رمزهایی است که تاکنون حملات دیگر قادر به شکست آن‌ها نبوده است. در این مقاله، ابتدا به معرفی دوبخشی نامتقارن پرداخته و سپس یک حمله دوبخشی به کل الگوریتم رمز سبک وزن LBlock ارائه می‌شود. پیچیدگی محاسباتی و داده آن به‌ترتیب 62/278 و 248 می‌باشد. پیچیدگی داده این حمله به مراتب پایین‌تر از تنها حمله دوبخشی اعمال‌شده به این الگوریتم است.

کلیدواژه‌ها


  1. W. Diffie and M. E. Hellman, “Special feature exhaustive cryptanalysis of t e NBS encryption standard,” Computer, vol. 10, no. 6, pp. 74-84, June 1977.
  2. Y. Sasaki, “Meet-in-the-Middle preimage attacks on AES as ing modes and application to w irlpool,” In Antoine Joux, editor, Fast Software Encryption, vol. 6733 of LNCS, pp. 378-396, Springer Berlin/Heidelberg, 2011.
  3. A. Bogdanov, D. Khovratovich, and C. Rechberger, “Biclique Cryptanalysis of t e Full AES,” ASIACRYPT 2011, LNCS, vol. 7073, pp. 344-371, Springer, Heidelberg 2011.
  4. W. Wu and L. Zang, “LBlock: A Lig tweig t block cip er,” In Javier Lopez and Gene Tsudik, editors, Applied Cryptography and Network Security, vol. 6715 of LNCS, pp. 327-344, Springer Berlin/Heidelberg, 2011.
  5. S. Ahmadi, Z. Ahmadian, J. Mohajeri, and M. D. Aref, “Low-Data Complexity Biclique Cryptanalysis of Block Cip ers Wit Application to Piccolo and HIGHT,” IEEE Transzctions on Information Forensics and Security,” Vol. 9, no. 10, October 2014.
  6. Y. Wang, W. Wu, X. Yu, and L. Zang, “Security on LBlock against biclique cryptanalysis,” in Information Security Applications, vol. 7690, Heidelberg, Germany:Springer- Verlag, pp. 1-14, 2012.
  7. F. Karakoç, H. Demirci, and A. E. Harmanci, “Impossible Differential Cryptanalysis of Reduced-Rund LBlock,” In: Askoxylakis, I. G., Pöhls, H. C. ,Posegga, J. (eds.) WISTP 2012 LNCS, vol. 7322, pp. 179–188, Springer 2012.
  8. H. Soleimany and K. Nyberg, “Zero-correlation linear cryptanalysis of reduced-round LBlock Des,” Codes Cryptography, vol. 73, no. 2, pp. 683–698, 2014.
  9. Y. Wang and W. Wu, “Improved multidimensional zero-correlation linear cryptanalysis and applications to LBlock and TWINE,” In Information Security and Privacy - ACISP 2014, LNCS 8544, pp. 1 -16, Springer 2014.