کلیدواژه‌ها = سیستم تشخیص‌نفوذ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی شبکه های بات و روش تشخیص آن ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

رضا جلایی؛ محمد رضا حسنی آهنگر