نویسنده = سعیده سادات سدید پور
تعداد مقالات: 2
1. افزایش دقت مکان‌یابی در سیستم‌های مخابراتی بدون سیم مبتنی بر شبکه عصبی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394

زهرا امیرخانی؛ محمد حسین مدنی؛ سعیده سادات سدید پور؛ امیرحسین مومنی ازندریانی


2. روشی جدید در خلاصه‌سازی متون فارسی بر اساس عبارت پرس‌وجوی کاربر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393

زهرا سپهریان؛ سعیده سادات سدیدپور؛ حسین شیرازی