پدافند الکترونیکی و سایبری (ECDJ) - پرسش‌های متداول